• امروز : دوشنبه - ۲۱ خرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : Monday - 10 June - 2024

امیکرون

14بهمن
خیزش کرونا وبحران تصمیم گیری در استان /مدارس را تعطیل کنید

خیزش کرونا وبحران تصمیم گیری در استان /مدارس را تعطیل کنید

پرواضح است که براساس اعلام مراکز آماری ،این روزها بخش قابل توجهی از بیماران سرپایی و همچنین بستری بیمارستان ها را کودکان زیر ده سال به خود اختصاص داده است وبراساس هشدار مسئولین وزارت بهداشت ،استمرار این وضعیت که در هفته های آتی نیز به پیک خود خواهد رسید ،تکمیل ظرفیت تخت های بیمارستای و متعاقب آن شکل گیری یک فاجعه را رقم خواهد زد .